Dozorná rada CSPV

Zloženie Dozornej rady Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.:

Predseda DR:
Ing. Marek Radvanský, PhD., Predsedníctvo SAV

Členovia DR:
doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD., Úrad vlády SR, Centrum vzdelávania a hodnotenia
JUDr. Juraj Varga, PhD., Úrad SAV

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86