Vedenie CSPV

CSPV SAV, v.v.i.

Riaditeľka:     Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
E-mail:     dfedak@saske.sk
Tel:          055/625 58 56
Fax:         055/625 58 56

Zástupca riaditeľky:     prof. Peter Halama, PhD. (poverený zastupovaním 1.3.2022-31.8.2022)
E-mail:     peter.halama@savba.sk
Tel:          + 421-2-5477 5625, 5477 3509

Vedecký tajomník:     Ing. Richard Heriban, PhD.
E-mail:     richard.heriban@savba.sk
Tel:       

Sekretariát:    
E-mail:    
Tel:          055/625 58 86
 

Organizačné zložky CSPV SAV, v.v.i.

Prognostický ústav CSPV SAV, v.v.i., Šancová 56, 811 05 Bratislava
Vedúca organizačnej zložky: Ing. Ivana Studená, PhD.  (poverená zastupovaním 1.3.2022-31.8.2022)

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i., Karpatská 5, 040 01 Košice
Vedúca organizačnej zložky: Ing. Anna Kalistová

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v.v.i., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86