CSPV v Sneme SAV

ZÁSTUPCOVIA CENTRA SPOLOČENSKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VIED SAV, v.v.i. V SNEME SAV ZVOLENÍ NA FUNKČNÉ OBDOBIE ROKOV 2021-2025

ZVOLENÍ AKADEMICKOU OBCOU CSPV SAV V DŇOCH 18.-20. MARCA 2021

Prognostický ústav CSPV SAV, v.v.i.:
- Ing. Edita Nemcová, PhD.

Spoločensko-vedný ústav CSPV SAV, v.v.i.:
- Ing. Anna Kalistová

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v.v.i.:
- PhDr. Ivan Brezina, PhD.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86