Vedecká rada CSPV

Členovia VR

ZLOŽENIE ČLENOV VEDECKEJ RADY CENTRA SPOLOČENSKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VIED SAV, v.v.i.

ZVOLENÝCH AKADEMICKOU OBCOU CSPV SAV, v.v.i. DŇA 06. JÚNA 2022

Prognostický ústav CSPV SAV:

Mgr. Lucia Mýtna-Kureková, M.A., PhD.
Doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
EXT.: doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.

Spoločensko-vedný ústav CSPV SAV:

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.
Veronika Szeghy-Gayer, PhD.
EXT.: Mgr. Elena Gallová Kriglerová

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV:

Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
Mgr. Matúš Grežo, PhD.
EXT.: Mgr. Marek Jurkovič, PhD.

Dokumenty VR

Zápisnica č. 5/2024 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 31.05.2024

Zápisnica č. 4/2024 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 23.05.2024

Zápisnica č. 3/2024 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 28.03.2024

Zápisnica č. 2/2024 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 21.03.2024

Zápisnica č. 1/2024 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 15.02.2024

Zápisnica č. 8/2023 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 20.09.2023

Zápisnica č. 7/2023 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 12.08.2023

Zápisnica č. 6/2023 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 13.06.2023

Zápisnica č. 5/2023 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 24.05.2023

Zápisnica č. 4/2023 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 07.05.2023

Zápisnica č. 3/2023 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 27.03.2023

Zápisnica č. 2/2023 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 26.02.2023

Zápisnica č. 1/2023 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 29.01.2023

Zápisnica č. 9/2022 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 26.09.2022

Zápisnica č. 8/2022 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 03.08.2022

Zápisnica č. 7/2022 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 07.06.2022

Zápisnica č. 6/2022 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 23.03.2022

Zápisnica č. 5/2022 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 21.03.2022

Zápisnica č. 4/2022 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 13.03.2022

Zápisnica č. 3/2022 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 10.01.2022 a 31.01.2022

Zápisnica č. 2/2022 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 31.01.2022

Zápisnica č. 1/2022 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 28.01.2022

Zápisnica č. 5/2021 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 21.04.2021

Zápisnica č. 4/2021 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 09.03.2021

Zápisnica č. 3/2021 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 13.02.2021

Zápisnica č. 2/2021 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 28.01.2021

Zápisnica č. 1/2021 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 18.01.2021

Zápisnica č. 8/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 21.12.2020

Zápisnica zo zhromaždenia akademickej obce CSPV SAV k doplňujúcim voľbám do Vedeckej rady CSPV SAV za Ústav experimentálnej psychológie konaného dňa 24. septembra 2020

Zápisnica č. 6/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 27.08.2020

Zápisnica č. 5/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 28.06.2020

Zápisnica č. 4/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 15.04.2020

Zápisnica č. 3/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 28.02.2020

Zápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 14.02.2020

Zápisnica č. 1/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 29.01.2020

Zápisnica č. 5/2019 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 9.12.2019

Zápisnica č. 4/2019 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 28.11.2019

Zápisnica č. 3/2019 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 15.02.2019

Zápisnica č. 2/2019 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 31.01.2019

Zápisnica č. 1/2019 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 29.01.2019

Zápisnica č. 3/2018 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 14.11.2018

Zápisnica č. 2/2018 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 20.7.2018

Zápisnica zo stretnutia Akademickej obce CSPV SAV zo dňa 20.06.2018

Zápisnica zo stretnutia Akademickej obce CSPV SAV zo dňa 19.10.2015

Štatút Vedeckej rady CSPV SAV

Štatút Emeritného vedeckého pracovníka CSPV SAV

Volebný poriadok na voľbu členov Vedeckej rady CSPV SAV

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86