Komisie CSPV

Etická komisia

Inventarizačná komisia; vyraďovacia komisia; likvidačná komisia

Škodová komisia

Etická komisia CSPV

Predseda EK CSPV SAV:
Mgr. Michal Kentoš, PhD. - org. zložka SvÚ

Členovia EK CSPV SAV:
Ing. Edita Nemcová, PhD. - org. zložka PÚ
PhDr. Ivan Brezina, PhD. -  org. zložka ÚEP

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86