Košice budú hostiť prestížnu letnú školu Európskej asociácie sociálnej psychológie

Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Univerzitou v Groningene, Holandsko budú v Košiciach hostiť prestížnu letnú školu Európskej asociácie sociálnej psychológie pre doktorandov a doktorandky v oblasti sociálnej psychológie. 

Tieto letné školy sú uznávané ako centrá excelentnosti, ktoré poskytujú cennú platformu pre mladých výskumníkov a výskumníčky na získanie vedomostí, cenných skúseností a kontaktov. Celkovo sa v Košiciach stretne 60 doktorandov a doktorandiek z 18 krajín celého sveta.

Letná škola ponúkne workshopy vedené odborníkmi a odborníčkami v oblasti sociálnej psychológie, v každom z nich bude 12 študentov, ktorí budú spolupracovať na  konkrétnych výskumných témach. Workshop o kognitívnych procesoch, ktorými si ľudia vytvárajú postoje k jednotlivcom a skupinám budú viesť Hans Alves (Ruhr University, Nemecko) a Moritz Ingendahl (Ruhr University, Nemecko); Ruthie Pliskin (Leiden University, Holandsko) a Islam Borinca (University of Groningen, Holandsko) povedú workshop o sociálnej psychológii násilných etnicko-národných konfliktov; Maja Kutlaca (Durham University, Spojené kráľovstvo) a Soledad de Lemus Martín (University of Granada, Španielsko) povedú workshop o medziskupinovej solidarite, Cameron Brick (University of Amsterdam, Holandsko) a Karlijn van den Broek (Utrecht University, Holandsko) budú facilitovať workshop o aplikovaní sociálnej psychológie na environmentálne otázky; a Yasin Koc (University of Groningen, Holandsko) a Jenny Veldman (Utrecht University, Holandsko) povedú workshop na tému reakcia na nerovnosť: sexuálne a rodové identity. Marcello Gallucci (University of Milano-Bicocca, Taliansko) ponúkne metodologický workshop k téme multilevelovej dátovej analýze a Sharon Coen (University of Salford, UK) povedie 2-hodinový workshop na tému Etika vo výskume (online).

Letná škola má za cieľ podporiť výskumníkov a výskumníčky na začiatku ich kariéry, podporiť mobilitu a uľahčiť získavanie vedomostí, skúseností a cenných kontaktov. Okrem toho je jej cieľom prezentovať náš región a témy, na ktoré sa zameriavame lokálne. Pozvané prednášky na letnej škole budú viesť Jozef Bavoľár (Katedra psychológie, UPJŠ), ktorý bude diskutovať o sociálnych faktoroch vnímania rizika a Pavol Kačmár (Katedra psychológie, UPJŠ), ktorý povedie interaktívnu diskusiu na tému “Neočakávaná cesta mladého výskumníka/mladej výskumníčky”. Barbara Lašticová (Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Slovenská akadémia vied., v.v.i) sa bude venovať výzvam diverzity v sociálnej psychológii: kritickému preskúmaniu EASP a globálnych perspektív a Anna Kende (ELTE University, Maďarsko) vystúpi s témou “Výzvy pri hľadaní adekvátnych psychologických nástrojov na boj proti anticigánstvu”. Ivan Ropovik (Prešovská univerzita) poskytne prednášku na tému Štatistického modelovania s použitím SEM.

Kolegovia zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, v. v. i. sa vo svojich prednáškach zamerajú na tieto témy: Denisa Fedáková a Michal Kentoš predstavia pozadie Európskej sociálnej sondy, Marcel Martončik a Matúš Adamkovič povedú metodologický seminár o zodpovedných výskumných praktikách a princípoch otvorenej vedy. Tieto dva semináre budú streamované online a sú otvorené pre každého, nie len pre účastníkov a účastníčky letnej školy EASP. 

EASP Letná škola v Košiciach, ktorá sa bude konať v termíne 8. – 19. júla 2024, ponúkne cenný priestor pre výmenu skúseností, vedomostí, vytvorí priestor pre spoluprácu a inšpiráciu k ďalším výskumných projektom. Vďaka interaktívnym workshopom, zaujímavým prednáškam a zmysluplným diskusiám sa účastníci a účastníčky môžu tešiť na obohacujúci zážitok, ktorý v nich, veríme že, podnieti nadšenie pre sociálnu psychológiu. 

Pripravte sa na nezabudnuteľný zážitok z letnej školy v Košiciach!

Viac informácií môžete nájsť tu: 

sites.google.com/view/easpsummerschool2024/home

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86