ReSPS 2024: Publikovali sme zborník abstraktov

Táto kniha abstraktov zhromažďuje príspevky prezentované na konferencii Research in Social and Psychological Sciences, prvej spoločnej konferencii Centra spoločenských a psychologických vied, ktorá sa konala v Smoleniciach 9. apríla 2024. Publikáciu zostavila vedecká komisia konferencie: Lucia Mýtna Kureková, Branislav Šprocha a Ivana Studená, pôsobiaci na Prognostickom ústave CSPV SAV.

Konferencia bola zorganizovaná s cieľom zlepšiť spoluprácu a výmenu informácií medzi výskumníkmi a výskumníčkami z rôznych vedeckých oblastí v rámci Centra a jeho kľúčovými partnermi. Zbierka abstraktov predstavuje tematickú a metodologickú rozmanitosť výskumu realizovaného účastníkmi a účastníčkami konferencie a zdôrazňuje význam interdisciplinárneho výskumu v inštitúciách, na ktorých pôsobia ako aj prínos úzkej spolupráce vedcov a vedkýň Centra z jeho kľúčových vedeckých disciplín, ktorými sú psychológia, ekonómia a história. Príspevky prezentovali aj silu interdisciplinárneho výskumu a jeho prirodzené presahy do iných disciplín, ako sú sociológia, politológia a etnografia.

Zborník abstraktov si môžete stiahnuť na našej webstránke.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86