Dve pozvané prednášky z CSPV SAV, v. v. i. na konferencii „Dieťa v ohrození 2024“

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV malo v dňoch 29. – 30.5. 2024 zastúpenie na konferencii „Dieťa v ohrození 2024“ s podtitulom „Psychická odolnosť ako výzva súčasnosti“, ktorú v bratislavskom hoteli Tatra organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

V sekcii venovanej výzvam, pre ktoré nás stavajú digitálne technológie, vystúpila s prednáškou „Možnosti a úskalia redukovania šírenia dezinformácií“ Vladimíra Čavojová.

V nej sa zaoberala tým, prečo sú dezinformácie také rozšírené – kto a s akým cieľom ich šíri, prečo im ľahko uveríme a čo sa s tým dá robiť. Okrem výsledkov série výskumov za posledných pár rokov predstavila aj možnosti implementácie vzdelávania na stredných a vysokých školách, ako sa možno dezinformáciám brániť. 

V záverečnej sekcii „Podpora odborníkov pracujúcich s deťmi, žiakmi a študentami“ vystúpila Denisa Fedáková s prednáškou „Kvalita pracovného života a psychologické bezpečie na pracovisku“. 

Napriek tomu, že prednáška uzatvárala prvý deň konferenčného diania, účasť na nej potvrdila, že téma psychologického bezpečia je aktuálna a púta pozornosť. 

Z prednášky a diskusie vyberáme: Pracoviská, na ktorých je prítomné psychologické bezpečie, sa vyznačujú tým,  že zamestnanci a zamestnankyne môžu vyjadrovať a zdieľať svoje nápady a pocity, je im zrejmé, že na ich názore/mienke záleží, a otvorená komunikácie je súčasťou pracovnej kultúry. Takéto prostredie je ideálne pre rozvoj a učenie sa, lebo poskytuje dostatočný pocit bezpečia na podstúpenie interpersonálneho rizika, ktorý môže zahŕňať pripustenie chyby, ponúknutie nového nápadu alebo navrhnutie zmeny, či vyjadrenie nesúhlasu.  Úsilie o vytváranie psychologického  bezpečia by sme nemali vnímať ako výhodu či bonus, ale ako podmienku korektného pracovného prostredia.

Rozšírený program konferencie je prístupný tu: ROZŠÍRENÝ PROGRAM DVO 2024 (vudpap.sk)

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86