Centrovica 2024

Každoročné pracovné stretnutie pracovníčok a pracovníkov CSPV SAV, v. v. i., nazývané „Centrovica" organizovali kolegovia a kolegyne z Prognostického ústavu. Malebný Smolenický zámok sa stal v termíne 8. – 10. apríla 2024 miestom príjemných stretnutí, zdieľania informácií, výmeny skúsenosti a aj nadväzovania nových spoluprác.  

V úvode stretnutia vystúpila riaditeľka Centra Denisa Fedáková, zhrnula a zhodnotila činnosť organizácie za rok 2023 a informovala o spoločných úlohách a výzvach do roku 2024. S prezentovaním výsledkov činnosti organizačných zložiek ďalej vystúpili Ivana Studená za Prognostický ústav, Anna Kalistová za Spoločenskovedný ústav a Peter Halama za Ústav experimentálnej psychológie.  

V druhom dni stretnutia sa konala prvá konferencia CSPV SAV, v. v. i. Research in Social and Psychological Sciences Conference 2024, na ktorej bola v šiestich sekciách prezentovaná vedecká práca mnohých našich kolegov a kolegýň, ale aj hostí. Pridanou hodnotou konferencie bola vyžiadaná prednáška prof. Viery Bačovej „K diskusii o rigoróznosti kvalitatívneho výskumu“ a podnetné diskusie.  

Pracovné stretnutie Centra a prvý ročník konferencie priniesli dva dni naplnené kolegiálnou atmosférou, hodnotnou výmenou skúseností a nadväzovaním a upevňovaním osobných kontaktov. Poďakovanie patrí organizátorkám a organizátorom podujatia z Prognostického ústavu, ale aj všetkým účastníkom a účastníčkam Centrovice.

Foto z Centrovice nájdete tu: 1 2 3 4 5 6

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86