FÓRUM UKRAJINA - SLOVENSKO: Perspektívy rozvoja bilaterálnej spolupráce vo vybraných oblastiach

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. a Oddelenie medzinárodnej spolupráce Charkovského mestského úradu ako partneri projektu CEEA, organizujú v spolupráci s Inštitútom pre centrálnu Európu, o. z. odborné Fórum UKRAJINA - SLOVENSKO: Perspektívy rozvoja bilaterálnej spolupráce vo vybraných oblastiach, ktoré sa bude konať 13. marca 2024 v čase od 8:00 do 18:00 v Košiciach v priestoroch hotela Yasmin za účasti predstaviteľov štátnych orgánov Slovenska a Ukrajiny, diplomatov, zástupcov mimovládnych organizácií, samospráv, univerzít, vedeckovýskumných a vedecko-technických inštitúcií, ako aj zástupcov podnikateľského sektora zo Slovenska a susedných krajín.


Podujatie si kladie za cieľ napomôcť konštruktívnej diskusii na vybrané témy cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou. Odborníci sa budú v rámci štyroch panelov venovať potenciálnemu rozvoju medziregionálnej spolupráce, úlohe mimovládnych a humanitárnych organizácií v procese integrácie ukrajinských obyvateľov, kritickej infraštruktúre, hospodárskej a energetickej transformácii s ohľadom na udržateľnosť, ako aj obojstrannému prenosu skúseností a know-how v oblasti špičkových technológií, osobitne v leteckom a vesmírnom priemysle. Okrem posúdenia procesov diverzifikácie energetických zdrojov, ochrany a obnove kritickej, najmä energetickej infraštruktúry v podmienkach prebiehajúceho vojenského konfliktu sa fórum bude zaoberať hľadaním možností využitia medzimestských a medziregionálnych kontaktov, vytvorením partnerskej siete medzi organizáciami na Slovensku a na Ukrajine a podporou humanitárnych a mienkotvorných iniciatív.

Fórum Ukrajina – Slovensko je súčasťou podujatia „Dni Charkova v Košiciach“ a ďalších aktivít, ktoré budú prebiehať v dňoch 12. – 14. marca 2024 v rámci riešenia projektu Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA) – č. GGC01007 financovaného z grantov EHP.

 

Pre účasť na podujatí je potrebné sa zaregistrovať na tomto linku: https://forms.gle/f7JdNtK3VwGuCdqe8
Program podujatia tu.
 

Tešíme sa na spoločnú diskusiu!

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86