Zo zákulisia prieskumu spoločnosti: Európska sociálna sonda. 20 rokov na Slovensku

Témou februárovej košickej kaviarne bola Európska sociálna sonda (European Social Survey, ESS). ESS je medzinárodný komparatívny prieskum názorov a postojov k rozličným spoločenským témam. Na Slovensku sa realizuje od roku 2004 a  doposiaľ sa uskutočnilo 8 kôl zberu dát.  Denisa Fedáková a Michal Kentoš (SvÚ CPSV SAV, v. v. i.), národní koordinátori Európskej sociálnej sondy, priblížili návštevníkom kaviarne zákulisie prestížneho európskeho prieskumu, ktorý je považovaný za vlajkovú loď všetkých zisťovaní o spoločnosti. Prieskumu, ktorý si od svojho začiatku zakladá na pevných metodologických princípoch. A prieskumu, ktorého riaditeľ, profesor Fitzgerald, získal v minulom roku Medzinárodnú cenu SAV v oblasti spoločenských vied. Početnému publiku priniesli odpovede na otázky: Čo sa skrýva za realizáciou jedného kola celospoločenského prieskumu? Aké úlohy musí koordinačný tím splniť aby zber dát úspešne prebehol? Kde sú všetky pozbierané dáta a čo sa z nich môžeme dozvedieť? Má zmysel zbierať informácie o šťastí? Prednáška sa stretla s pozitívnymi ohlasmi prítomných a priniesla obohacujúcu diskusiu.

Viac na SAV - Aktuality - Ako vyzerá pocit šťastia v číslach

 

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86