Aktuality

Voľba Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i.

Správna rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. oznamuje konanie volieb členov/členiek vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie. Termín konania pohovoru a voľby je stanovený na 7. júna 2022, od 9:00 hod., na zhromaždení zamestnancov a zamestnankýň organizácie a členov/členiek správnej rady organizácie v Banskej Štiavnici (pohovory aj prostredníctvom online pripojenia). Lehota na predloženie kandidatúry je do štvrtka 2. júna 2022 vrátane.

19.05.2022 / Oznam

Pandémia COVID-19 ovplyvnila duševné zdravie rodičov

Pandémia ochorenia COVID-19 značne ovplyvnila mieru stresu a úzkosti rodičov. Na mentálne zdravie rodičov vplýval aj ich príjem a socioekonomický status. Aj tieto poznatky priniesla najnovšia štúdia vedcov a vedkýň zo SAV a Inštitútu psychológie Prešovskej univerzity, ktorí počas poldruha roka pandémie sledovali zmeny v duševnom zdraví rodičov.
Vzhľadom na charakter protipandemických opatrení, ktorými sa Slovensko riadilo od marca 2020, sa rodičia zaradili medzi najzraniteľnejšie skupiny. Boli vystavení strachu o zdravie svojich detí, problémom súvisiacim s dištančným vzdelávaním a prácou z domu či rizikám spojeným s poklesom alebo stratou príjmu. Výskumný tím zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., (SvÚ CSPV SAV, v. v. i.) zaujímalo, do akej miery sa spomenuté faktory premietli v mentálnom zdraví rodičov na Slovensku.

19.05.2022 / V médiách

Výzva na publikovanie

Milé kolegyne a milí kolegovia,

dovoľujeme si vás osloviť s ponukou na publikovanie príspevkov v odbornej
recenzovanej publikácii:

*Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku*

*Prijímame vedecké príspevky do recenzovanej publikácie mapujúcej
spoločenskovedný výskum prežívania a dôsledkov pandémie COVID-19 na
Slovensku, ktorú vydáva Ústav experimentálnej psychológie, Centrum
spoločenských a psychologických vied, v.v.i. SAV.*

09.03.2022 / Oznam

Pozvánka

Predsedníčka Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i. prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.  pozýva zamestnancov a zamestnankyne CSPV SAV, v. v. i. na doplňujúce voľby do Správnej rady za organizačnú zložku Prognostický ústav a doplňujúce voľby do Vedeckej rady za organizačnú zložku Spoločenskovedný ústav, ktoré sa budú konať videokonferenčne dňa a 31. 1. 2022 (pondelok) so začiatkom o 10:00 hodine.

26.01.2022 / Oznam

Zoznam oprávnených voličov pre voľby do Správnej rady CSPV SAV

26.01.2022 / Oznam

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62