Aktuality

ReSPS Research for Social Psychological Sciences: 9. apríl 2024

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV organizuje vedeckú konferenciu Research for Social Psychological Sciences (ReSPS), ktorá sa bude konať v utorok 9. apríla 2024 v Smoleniciach.

29.02.2024 / Oznam

Zo zákulisia prieskumu spoločnosti: Európska sociálna sonda. 20 rokov na Slovensku

Témou februárovej košickej kaviarne bola Európska sociálna sonda (European Social Survey, ESS).

27.02.2024 / Oznam

Uhlíkovo neutrálne Slovensko do roku 2050

Na webstránke Prognostického ústavu CSPV SAV boli publikované dve nové štúdie, ktorých autorkami sú výskumníčky Dušana Dokupilová a Martina Repíková.

Cieľom štúdií bolo navrhnúť možné nastavenia národných politík, ale aj nevyhnutnú zmenu správania sa obyvateľstva, ktoré by viedli k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Autorky ponúkajú scenár opatrení, ktorými by sme sa ako Slovensko stali uhlíkovo neutrálnou krajinou do roku 2050.

22.02.2024 / Oznam

Záverečná konferencia a škálovací seminár projektu INFO-POW v Bratislave

Dňa 17. januára 2024 sa v sídle Európskeho orgánu práce (ELA) v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia a upscaling workshop projektu INFO-POW. Projekt identifikoval a hodnotil problémy a potreby firiem v stavebnom sektore v súvislosti s prístupom a používaním informácií o vysielaní zamestnancov na výkon služby do zahraničia. Výskum prináša poznatky o spôsobe, ktorým vysielajúce a užívateľské spoločnosti vyhľadávajú a používajú informácie, a o vplyve na ich schopnosť plniť svoje povinnosti v súvislosti s vysielaním.

23.01.2024 / Oznam

Záverečná konferencia projektu ISKILL v Bruseli

Dňa 13.10.2023 sa naši kolegovia Ivana Studená, Miroslav Štefánik a Lucia Kováčová zúčastnili záverečnej konferencie projektu ISKILL: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých v priestoroch bruselského Centre for European Policy Studies (CEPS), ktorý projekt viedol.

05.01.2024 / Oznam

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86