Aktuality

Prečítajte si: Výber z výsledkov 9. kola Európskej sociálnej sondy

V závere roku 2020 vydal kolektív zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV voľne dostupnú publikáciu, ktorá prezentuje vybrané zistenia z dát deviateho kola ESS (European Social Survey). Publikácia je príspevkom k interpretácii slovenských dát, ktoré sú po niekoľkoročnej „medzere“ opäť voľne k dispozícii.


11.01.2021 / Oznam

Prajeme úspešný rok 2021

Kolektív CSPV SAV Vám praje úspešný rok 2021 a tešíme sa na spoluprácu!

23.12.2020 / Oznam

Ocenenie Maďarskej akadémie vied

Naša kolegyňa Veronika Szeghy-Gayer zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV získala ocenenie Maďarskej akadémie vied za mimoriadnú vedeckú činnosť v zahraničí. Cena bola odovzdaná v online forme, 4. novembra 2020. Blahoželáme!

14.12.2020 / Oznam

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV zvyšuje digitálnu, informačnú a funkčnú gramotnosť Rómov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV sa stalo jedným z riešiteľských partnerov projektu Interreg Danube Transnational Programme DREAM ROAD. Otváracie podujatie projektových partnerov s účasťou verejnosti a médií sa konalo online 2. decembra 2020. Ukončenie projektu sa predpokladá v decembri 2022. Do projektu je zapojených 15 organizácií dlhodobo etablovaných v oblasti sociálnej inklúzie Rómov z Česka, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Bulharska, Srbska, Moldavska, Ukrajiny a Slovenska. Okrem toho bolo do projektu prizvaných aj 14 lokálnych asociovaných partnerov.

07.12.2020 / Oznam

Päť rokov Centra spoločenských a psychologických vied SAV a piaty ročník konferencie CSPV SAV

Každoročné stretnutie zamestnancov Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) sa uskutočnilo v dňoch 23. – 24.9.2020. V nadväznosti na prijaté opatrenia a preventívne odporúčania v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa pôvodne plánované stretnutie presunulo z Kongresového centra SAV v Smoleniciach do on-line priestoru.

29.09.2020 / Konferencie

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62