Aktuality

Článok Ivany Studenej v ELM Magazíne

Ivana Studená píše pre Speakers' corner časopisu ELM: "...Neexistuje žiadny čarovný trik na zapojenie najzraniteľnejších skupín do vzdelávania dospelých.... Vzdelávacie aktivity pre zlepšovanie základných zručností dospelých s nízkou úrovňou vzdelania si vyžadujú rozmanité prístupy, formy a nástroje...". Zahraničný ELM MAGAZINE je prestížny popularizačný časopis o vzdelávaní dospelých. Celý článok autorky si môžete prečítať : https://elmmagazine.eu/news/there-is-no-magic-trick-for-reaching-the-most-vulnerable-learners/

02.07.2021 / V médiách

Ceny Slovenskej akadémie vied za rok 2020

Slovenská akadémia vied aj tento rok ocenila špičkových vedcov zo svojich radov, ktorí sa významným spôsobom pričinili o to, aby sa ľudské poznanie neustále posúvalo vpred. Ocenenie získali aj naše kolegyne a kolegovia z Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. a riešiteľský kolektív v zložení: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., PhDr. Mária Homišinová, PhD., Mgr. Michal Kentoš, PhD., Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., RNDr. Branislav Šprocha, PhD., Mgr. Lucia Heldáková,PhD., Mgr. Lucia Ištoňová, PhD., Mgr. Klara Kohoutová, PhD., Mgr. Juraj Martonyik, PhD. získali Cenu SAV za výsledky vedecko-výskumnej práce.
V kategórii Špičkové publikácie v časopisoch zaradených do Nórskeho registra boli ocenení: Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD., Ondrej Ficeri, PhD., PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD. a doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.
Srdečne gratulujeme! Viac o udeľovaní cien nájdete na stránke sav.sk.

01.07.2021 / Oznam

Slovensko: Z minulosti do budúcnosti

S potešením sme v Centre spoločenských a psychologických vied uviedli dňa 16 júna 2021 prezentáciu Doris Hanzl-Weiss spojenú s diskusiou a výmenou skúseností. Doris je ekonómkou vo Viedenskom inštitúte pre medzinárodné ekonomické štúdie a so zameraním na Slovensko. Zároveň je aj členkou Medzinárodného poradného panelu CSPV SAV. Jej výskumné zameranie sa orientuje na industriálne štrukturálne zmeny a sektorové analýzy. Participovala na výskumných projektoch v rámci 6. a 7. Rámcových programov. Jej aktuálna prognostická správa o Slovensku s názvom  „Prevaha nejasností: temnota pred svitaním?“ bola publikovaná v apríli 2021.

28.06.2021 / Oznam

Medzinárodný workshop o vysielaní pracovníkov v rámci EÚ

Dňa 26.mája 2021 Centrum spoločenských a psychologických vied zorganizovalo medzinárodný workshop „Mutual Learning Lab 2“ o vysielaní pracovníkov, teda o zamestnancoch, ktorí sú zamestnávateľom vyslaní na dočasné vykonávanie služby v inom členskom štáte EÚ. Cieľom workshopu bolo diskutovať o možných riešeniach problémov vo vysielaní pracovníkov, na národnej úrovni jednotlivých krajín ako aj na úrovni EÚ.

01.06.2021 / Konferencie

Plán obnovy: Ako naštartovať zelenú transformáciu?

Prognostický ústav CSPV SAV ako člen Slovenskej klimatickej iniciatívy, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a portál EURACTIV Slovensko spoločne organizujú online konferenciu s názvom Plán obnovy: Ako naštartovať zelenú transformáciu?, ktorá sa uskutoční 10. júna 2021 so začiatkom o 09:00. Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

31.05.2021 / Konferencie

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62