Aktuality

Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia

Centrum sociálnych a psychologických vied SAV participuje na založení systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry pre biobankovanie pri Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave.

03.03.2021 / Oznam

Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020

Národná podporná služba EPALE Slovensko (EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe) organizovala online konferenciu o aktuálnej situácii v oblasti účasti dospelých na vzdelávaní na Slovensku a v Čechách, ktorá sa uskutočnila dňa 11. februára 2021, s výbornou účasťou 123 účastníkov. Ivana Studená z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV vystúpila spolu s Ľubou Habodászovou (IVP, MŠVVaŠ SR) s príspevkom „Vzdelávanie dospelých v SR – základné fakty, dáta a zistenia v roku 2020“ a predstavili aktuálnu situáciu v účasti dospelých na formálnom a neformálnom vzdelávaní na Slovensku na základe výsledkov z výskumu.

22.02.2021 / Konferencie

Prečítajte si: Výber z výsledkov 9. kola Európskej sociálnej sondy

V závere roku 2020 vydal kolektív zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV voľne dostupnú publikáciu, ktorá prezentuje vybrané zistenia z dát deviateho kola ESS (European Social Survey). Publikácia je príspevkom k interpretácii slovenských dát, ktoré sú po niekoľkoročnej „medzere“ opäť voľne k dispozícii.


11.01.2021 / Oznam

Prajeme úspešný rok 2021

Kolektív CSPV SAV Vám praje úspešný rok 2021 a tešíme sa na spoluprácu!

23.12.2020 / Oznam

Ocenenie Maďarskej akadémie vied

Naša kolegyňa Veronika Szeghy-Gayer zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV získala ocenenie Maďarskej akadémie vied za mimoriadnú vedeckú činnosť v zahraničí. Cena bola odovzdaná v online forme, 4. novembra 2020. Blahoželáme!

14.12.2020 / Oznam

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62