Aktuality

Oznámenie o pracovnej ponuke na PÚ CSPV SAV

Prognostický ústav CSPV SAV ponúka prácu na pozíciu technického pracovníka/pracovníčky so SŠ vzdelaním na zabezpečenie nasledovných činností:
-    Administratívna podpora pre ekonomické oddelenie ústavu /kompletné zabezpečenie dodávok tovaru a služieb, evidencia dovoleniek, podklady pre účtovníctvo a mzdy/
-    Podpora pri zabezpečení chodu ústavu, sekretariát
-    Iné administratívne činnosti podľa potreby a zadania vedenia ekonomického oddelenia Prihlášky je potrebné zaslať na emailovú adresu:  magda.snopkova@savba.sk, najneskôr do 6.10.2022.

22.09.2022 / Oznam

Návšteva z predsedníctva

Dňa 15. júna 2022 navštívili Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i. zástupcovia Predsedníctva SAV za 3. OV – Miroslav Tibor Morovics,  Róbert Karul, Zuzana Panczová a Marek Radvanský, ktorý je zároveň  predsedom Dozornej rady CSPV SAV, v.v.i. Stretnutie prebehlo vo veľmi  príjemnej atmosfére a počas neformálnej diskusie členovia Predsedníctva SAV  vyjadrili uznanie spôsobu, akým ústav a Centrum prezentuje témy svojej  výskumnej práce.

07.07.2022 / Oznam

Oznámenie o doplňujúcich voľbách

23.06.2022 / Oznam

Pracovné stretnutie CSPV v Banskej Štiavnici ...osobné stretnutia po troch rokoch

V dňoch 6-8. júna 2022 sa Banská Štiavnica stala miestom pracovných a projektových stretnutí vedcov a vedkýň z troch organizačných zložiek Centra spoločenských a psychologických vied.

14.06.2022 / Konferencie

Nová publikácia: Spolupráca ruže prináša

Pracovníčky Prognostického ústavu CSPV SAV Lucia Mýtna Kureková, Lucia Kováčová a Nina Holičková pripravili novú publikáciu: "Spolupráca ruže prináša: Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy".

10.06.2022 / Publikácie

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62