Správna rada CSPV

Členovia SR

ZLOŽENIE ČLENOV SPRÁVNEJ RADY CENTRA SPOLOČENSKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VIED SAV, v.v.i.

 • Mgr. Denisa Fedáková, PhD. - riaditeľka CSPV SAV, v.v.i.
 • Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc. - zástupca riaditeľky a vedúci org. zložky: Prognostický ústav CSPV SAV, v.v.i.
 • Ing. Anna Kalistová - vedúca org. zložky: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i.
 • prof. Mgr. Peter Halama, PhD. - vedúci org. zložky: Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v.v.i.
 • Ing. Ivana Studená, PhD. - členka za Prognostický ústav CSPV SAV, v.v.i.
 • Mgr. Michal Kentoš, PhD. - člen za Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i.
 • doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. - členka za Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v.v.i.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86