GDPR, Information Security Policy

Informačná povinnosť - CSPV SAV na ochranu osobných údajov

Záznam o spracovateľských činnostiach - PÚ CSPV SAV

Záznam o spracovateľských činnostiach - SVÚ CSPV SAV

Záznam o spracovateľských činnostiach - ÚEP CSPV SAV

 

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679


Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680

Viac informácií nájdete na stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Latest news

Preparing content...

Contact

  • Centre of Social and Psychological Sciences, SAS
    Sancova 56
    811 05 Bratislava
    The Slovak republic

  • Secretariat: +421 (5) 625 58 86