Aktuality

Úspešný prvý ročník konferencie Research for Social and Psychological Sciences

Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (CSPV SAV) zorganizovalo 9. apríla 2024 prvý ročník vedeckej konferencie Research for Social and Psychological Sciences (ReSPS). Podujatie sa konalo v kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Motiváciou pre zorganizovanie vedeckej konferencie bola potreba vytvoriť priestor, v ktorom môžu výskumníci a výskumníčky jednotlivých ústavov Centra prezentovať svoju prácu a vytvoriť referenčnú vedeckú platformu pre výsledky výskumu CSPV na odbornej scéne. 

19.04.2024 / Oznam

Centrovica 2024

Každoročné pracovné stretnutie pracovníčok a pracovníkov CSPV SAV, v. v. i.,  nazývané „Centrovica" organizovali kolegovia a kolegyne z Prognostického ústavu.  Malebný Smolenický zámok sa stal v termíne 8. – 10. apríla 2024 miestom príjemných stretnutí, zdieľania informácií, výmeny skúsenosti a aj nadväzovania nových spoluprác.

15.04.2024 / Oznam

Gratulujeme Nikolete Slavíkovej

Dizertačnú prácu s témou „Pracovná migrácia Rómov: ako ju ovplyvňuje rodina“ úspešne obhájila doktorandka spoločného programu Prognostického ústavu CSPV SAV a Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK Nikoleta Slavíková.

07.04.2024 / Oznam

Smútočný oznam

Vo veku nedožitých 72 rokov nás 3. apríla 2024 navždy opustil náš kolega a dobrý priateľ, doc. Mgr. Milan Olejník, PhD., emeritný vedecký pracovník Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. 

05.04.2024 / Oznam

FÓRUM UKRAJINA - SLOVENSKO: Perspektívy rozvoja bilaterálnej spolupráce vo vybraných oblastiach

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. a Oddelenie medzinárodnej spolupráce Charkovského mestského úradu ako partneri projektu CEEA, organizujú v spolupráci s Inštitútom pre centrálnu Európu, o. z. odborné Fórum UKRAJINA - SLOVENSKO: Perspektívy rozvoja bilaterálnej spolupráce vo vybraných oblastiach, ktoré sa bude konať 13. marca 2024 v čase od 8:00 do 18:00 v Košiciach v priestoroch hotela Yasmin za účasti predstaviteľov štátnych orgánov Slovenska a Ukrajiny, diplomatov, zástupcov mimovládnych organizácií, samospráv, univerzít, vedeckovýskumných a vedecko-technických inštitúcií, ako aj zástupcov podnikateľského sektora zo Slovenska a susedných krajín.

05.03.2024 / Oznam

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86